Vervoersmogelijkheden

Taxivervoer en zakelijk vervoer
U belt en wij zorgen voor een taxi, terstond of op een later afgesproken tijdstip. Wilt u voor uw zakelijk vervoer een taxi zonder taxibord, dan is het voor ons geen probleem om dat even te verwijderen.

Ziekenfondsvervoer
Taxibedrijf Buiting u , Indien u aan de voorwaarden van de zorgverzekeraar voldoet, kan vervoeren naar elk ziekenhuis. Onze chauffeurs zijn hiervoor opgeleid en hebben ruime ervaring met dit vervoer.

Groeps- en rolstoelvervoer
Bent u met een groep? Heeft u een rolstoel? Het wagenpark van Taxibedrijf Buiting is hiervoor uitstekend toegerust. En uiteraard zijn onze chauffeurs bekwaam in het hanteren van rolstoelen.

Neem contact op

Taxibedrijf Buiting